Nadzor terjatev

Si želite izterjati tudi najnižje zneske, za katere menite, da ni ekonomske upravičenosti?

Nadzor terjatev je zadnja možnost, ki jo lahko upnik še izvede nad svojimi terjatvami, ki so odpisane ali pa je zanje v računovodskih evidencah, izveden popravek vrednosti. Običajno so predmet te storitve nizki zneski terjatev, ki jih zaradi ekonomskih razlogov upniki ne vlagajo na sodišče, oziroma tudi višji zneski terjatev, ki jih upniki ne predajajo na sodišče iz drugih poslovnih razlogov. PROHIT na osnovi posebne aplikacije zbira terjatve različnih upnikov za enega dolžnika in v združenem znesku izdela predlog opomina. Kot orodje uporabimo telefonsko izterjavo, pisno opominjanje, ki se lahko, v primeru neplačila, nadaljuje tudi z izvršbo, pri čemer pa nas, kot izvajalca, v celoti bremeni strošek sodne takse.
0
€ za sodne takse
0
in več pobranih evrov dnevno
0
poslanih opominov na mesec
Provizijo za opravljeno storitev si z naročnikom delimo v dogovorjenem razmerju. Prednost je delna ali celotna izterjava za že odpisane terjatve in urejenost knjigovodskih listin, najbolj bistveno pri tem pa je, da vas ne bremenijo nobeni fiksni stroški.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 08 200 37 80
ali nam pošljite sporočilo na izterjave@prohit.si

Meni