Nadzor potraživanja

Želite li naplatiti i najmanje iznose za koje mislite da nemaju ekonomsko opravdanje?

Nadzor potraživanja je posljednja mogućnost koju vjerovnik još može izvesti na svojim potraživanjima koja su možda već otpisana ili je za njih u računovodstvenim evidencijama u cjelini napravljen ispravak vrijednosti. Obično su predmet ove usluge niski iznosi potraživanja koje, zbog ekonomskih razloga, vjerovnici ne podnose na sud, također i viši iznosi potraživanja koje vjerovnici ne podnose na sud iz drugih poslovnih razloga.
Prohit d.o.o. na osnovu posebne aplikacije grupira potraživanja od različitih vjerovnika za jednog dužnika i u udruženom iznosu izradi prijedlog opomene. Kao alat kojim se koristimo za izvođenje nadzora, smatra se kako telefonsko naplaćivanje potraživanja tako i pismeno podsjećanje koje se može u primjeru neplaćanja nastavljati također sudskim procesom naplate, gdje nas kao izvođača u cjelini tereti trošak sudske pristojbe.
0
€ za sudske pristojbe
0
i više pokupljenih eura dnevno
0
poslanih opomena na mjesec
Provizija za obavljenu uslugu temelji se na realiziranom iznosu i izvođač i naručilac dijele je u dogovorenom odnosu. Prednosti koje usluga nadzora osigurava su djelomična ili cjelokupna naplativost potraživanja u duljem vremenskom razdoblju za već otpisana potraživanja, a samim time i posljedično uređene knjigovodstvene dokumente. Od važnog je značenja za vjerovnika to da ga ne opterećuju nikakvi fiksni troškovi.

Nazovite nas još danas na telefonski broj +386 2 555 20 30
ili nam pošaljite poruku na izterjave@prohit.si

Izbornik