Odkup terjatev

Hitro do likvidnega denarja

V letu 2015 je PROHIT vzpostavil sodelovanje s tujimi naročniki, ki kupujejo terjatve pravnih subjektov v Sloveniji. Sodelujemo torej z različnimi tujimi skladi, ki kupujejo neplačane terjatve do pravnih in fizičnih oseb, predvsem na bančnem trgu. V ta namen smo razvili dodatne aplikacije, saj so zahteve tujcev glede digitalnega sodelovanja na znatno višji ravni. Iz tujine smo prinesli tudi modele optimalnega vnovčevanja zavarovanih primerov. Predmet nakupa terjatev niso posamični primeri, temveč gre za pakete odkupov večjega števila terjatev in posledično višjega zneska.
0
prevzetih skrbi za neplačane terjatve
0
odkupljenih portfeljev mesečno
0
prečiščenih bilanc podjetij letno

Permanentni odkup terjatev (FFA – Forward Flow agreement)

Izboljšajte tekočo likvidnost

Iščete zanesljivega partnerja za dolgoročni odkup vaših terjatev? Želite vaše terjatve v najkrajšem času pretvoriti v prihodek?
V okviru dolgoročne prodajne strategije v podjetju, ponujamo možnost sklenitve t.i. Forward flow agreement-ov. Namesto odpisa terjatev, se lahko npr. banka zaveže, da bo prodala vnaprej določene terjatve, v določeni količini na določen datum, po vnaprej določeni ceni, določeni v pogodbi. Tipični dogovori trajajo od 3 do 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.
S sklenitvijo Forward flow agreementa boste občutili pozitivne učinke na vaše poslovanje, in sicer:
 • Takojšnje izboljšanje likvidnosti
 • Predvidljivost denarnega toka
 • Znižanje stroškov izterjave
Poleg že naštetih pozitivnih učinkov, boste prihranili na času, saj se terjatve, ko so izpolnjeni pogoji iz pogodbe, avtomatsko prenesejo na nas, pri čemer vam nudimo pravno svetovanje, ter prevzamemo celoten postopek prenosa terjatev v naš sistem.
Pogoji, ki se določijo v Forward flow agreementu so odvisni od naslednjih dejavnikov, in sicer:
 • Vrste terjatev (zavarovane/nezavarovane terjatve)
 • Višine terjatev
 • Starosti terjatev
 • Izterljivosti terjatev
 • Števila terjatev
 • Bonitetne ocene dolžnika
 • Aktivnosti, ki so se izvajale do trenutka prenosa
Z veseljem pričakujemo Vaš klic na tel. št. 02 555 20 59 ali pošljete povpraševanje na izterjave@prohit.si.

Skrben pregled terjatev (Due diligence)

Podjetje Prohit, d.o.o. ponuja domačim in tujim investitorjem, v okviru procesa odkupa terjatev, storitev skrbnega pregleda portfelja terjatev (t.i. due diligence). Storitev je namenjena vsem domačim in tujim investitorjem, ki imajo poslovni interes na področju odkupa slabih posojil, hkrati pa nimajo kapacitet za izvedbo skrbnega pregleda večjih portfeljev terjatev. Prohit, d.o.o.,na podlagi večletnih izkušenj na področju upravljanja portfeljev terjatev, ponuja celovito storitev skrbnega pregleda, ki vključuje:
 • koordinacijo in celovit pregled portfelja terjatev fizičnih ali pravnih oseb (zavarovane ali nezavarovane terjatve)
 • sistemsko analizo in trenutno oceno vrednosti portfelja,
 • ocena izterljivosti s planom poplačil v naslednjih 5-ih letih,
 • svetovanje in priprava celovitega scenarija izterjave glede na terminski plan investitorja.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 02 555 20 30
ali nam pošljite sporočilo na izterjave@prohit.si

Meni