Predsudska naplata potraživanja

Ne čekajte, s naplatom potraživanja potrebno je započeti odmah

U slučaju da rana telefonska naplata potraživanja ne uspije, postupak se naravno nastavlja. Radi se o sistematičnom provođenju točno izrađenog scenarija naplate, odnosno o izvođenju uzastopnih koraka pismenog ili telefonskog podsjećanja po unaprijed određenim vremenskim intervalima. Nekoliko dana nakon što dužnika pismeno podsjetimo na njegov neplaćen dug, kontaktiramo ga i telefonskim putem. Telefonske brojeve korisnika dobivamo od naših naručitelja sukladno poslovnim praksama naručitelja, naravno također ih konstantno tražimo i u javno obavljenim bazama podataka. Služimo se i drugim pravno dozvoljenim izvorima traženja adresa i telefonskih brojeva. Dužina scenarija u pred sudskoj naplati potraživanja ovisi o visini i zastarijevanju potraživanja, gdje je najčešća dužina procesa određena u periodu od 30 do 90 dana, odnosno dužinu dogovorimo zajedno s naručiteljem prema prethodno izrađenoj analizi dospjelih potraživanja.
0
poziva dnevno
0
popijenih kava na mjesec
0
poslanih opomena tjedno
Preporuka je da proces naplate potraživanja započnemo odmah nakon Vaše prve ili druge poslane opomene, odnosno odmah nakon Vašeg zaključenog internog scenarija podsjećanja. Svakako je bitno da se proces između internog i eksternog podsjećanja automatski nastavlja i ne prekida se. S prekidom procesa podsjećanja ili predugim čekanjem, interes plaćanja kod dužnika nestaje i potrebno ga je ponovo poticati, što za posljedicu ima kasno plaćanje ili čak i neplaćanje.

Nazovite nas još danas na telefonski broj +386 2 555 20 30
ili nam pošaljite poruku na izterjave@prohit.si

Izbornik