Sodna izterjava

Čas je denar. Prihranite oboje.

Vsi dolžniki dolga ne poplačajo v predsodnem postopku! Ko so izčrpane vse možnosti, je nemudoma treba pričeti s sodno izterjavo, ki jo lahko izvajate sami, ali pa vam vse izvršilne, pravdne in zapuščinske postopke izvedemo mi.
Prednost postopka sodne izterjave terjatev je predvsem v sodni prisili, saj dolg izterjamo neodvisno od dolžnikove volje, pa naj bo to pravna ali fizična oseba.
Postopek sodne izterjave se začne z vložitvijo predloga za izvršbo na sodišče, zaključi pa se, ko je dolg v celoti poplačan, ko se ustavijo vsa predlagana izvršilna sredstva oziroma, ko dolžnik nima razpoložljivega premoženja, ki bi ga bilo mogoče rubit.
0
obdelanih izvršb na mesec
0
izkušenih pravnikov v pravnem oddelku
0
naročenih dostav hrane mesečno
Za izvajanje sodne izterjave imamo usposobljene pravnike in zunanje odvetnike ter informacijsko podporo, ki omogoča preglednost, fleksibilnost, hitrejše poplačilo in večjo učinkovitost. Imamo tudi dovoljenje Ministrstva za pravosodje RS za paketno vlaganje izvršilnih predlogov. To pomeni, da lahko naenkrat elektronsko vložimo večje število predlogov za izvršbo, kar pri vas vpliva na optimizacijo plačil sodnih taks, saj lahko z eno transakcijo izvedete plačilo sodnih taks za celoten paket dolžnikov.
Za aktivno komuniciranje z dolžniki v izvršilnem postopku imamo podporo v lastnem klicnem centru, ki je informacijsko podprt tudi s procesom sodne izterjave.

Pravdni, insolventni in zapuščinski postopki

Na željo naročnika vodimo tudi vse storitve s področja dednega, stvarnega in zapuščinskega prava.

Pregled obstoječih spisov – izvršb v fizični obliki

Storitev je namenjena tistim naročnikom, ki spise vodite še v fizični obliki ali imate spremljavo izterjave le delno informacijsko podprto, po našem pregledu je vaše izvršbe mogoče z našo aplikacijo nadaljevati elektronsko. Fizično dokumentacijo po pregledu opustimo, saj programska aplikacija, skladno z zakonodajo, omogoča skladno elektronsko arhiviranje dokumentov, s čimer vam ponujamo rešitev za upravljanje vseh vrst informacij in dokumentov, ki jih pridobimo ali jih kreiramo v procesu izterjave.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 08 200 37 80
ali nam pošljite sporočilo na izterjave@prohit.si

Meni