Sudska naplata potraživanja

Vrijeme je novac, uštedite oboje.

Naravno, svi dužnici dug ne plaćaju u pred sudskom postupku. U slučaju kad su iscrpljene sve mogućnosti za dobrovoljno plaćanje u pred sudskom postupku, potrebno je smjesta započeti postupak sudske naplate potraživanja koje možete izvoditi sami ili prepustiti da sve izvršne, parnične i ostavinske postupke za Vas izvedemo mi.
Poslije završenog pred sudskog postupka možete, dakle za slučajeve koji nisu plaćeni, početi s izvođenjem postupka sudske naplate potraživanja, kako za pravne tako i za fizičke osobe. Prednost postupka sudske naplate potraživanja je prije svega u sudskoj prinudi jer se dug naplaćuje neovisno o dužnikovoj volji.
Postupak sudske naplate potraživanja počinje s podnošenjem prijedloga za ovrhu putem javnih bilježnika sukladno Ovršnom Zakonu, a završava kada je dug u cjelini plaćen ili kada se zaustave sva predložena izvršna sredstva, odnosno dužnik nema raspoloživih primanja ili raspoložive imovine koju bi bilo moguće zaplijeniti.
0
obrađenih ovrha na mjesec
0
iskusnih pravnika na pravnom odjelu
0
naručenih dostava hrane mjesečno
Za izvođenje procesa Prohit d.o.o. zapošljava osposobljene pravnike, vanjske odvjetnike i javne bilježnike, te također koristimo programsku podršku koja omogućava preglednost, fleksibilnost i prije svega brže plaćanje i veću učinkovitost.
U suradnji s javnim bilježnicima koristimo paketno podnošenje izvršnih prijedloga, što nam omogućava da istovremeno elektronski podnesemo veći broj prijedloga za naplatu potraživanja, a kod Vas to utječe na optimizaciju plaćanja sudskih pristojbi jer možete s jednom transakcijom izvesti plaćanje sudskih pristojbi za cjelokupan paket dužnika.
Za aktivno komuniciranje s dužnicima u izvršnom postupku imamo podršku u vlastitom pozivnom centru koji je programski podržan i povezan s procesom sudskog naplaćivanja potraživanja.

Parnični, stečajni i ostavinski postupci

Po želji naručioca vodimo također i sve parnične, stečajne i ostavinske postupke kao i sve usluge na području nasljednog, stvarnog i ostavinskog prava.

Pregled postojećih spisa – naplata u fizičkom obliku

Usluga je namijenjena onim naručiocima koji spise vode u fizičkom obliku odnosno imaju proces naplate potraživanja samo djelomično programski podržan. Usluga obuhvaća pregled spisa u fizičkom ili skeniranom obliku i mogućnost unosa podataka u elektronsku bazu podataka, gdje se kreira elektronički spis. Poslije pregleda naplatu potraživanja moguće je nastaviti elektronski. Fizička dokumentacija može se poslije prijenosa u elektronički oblik napustiti jer programska aplikacija, sukladno zakonu, omogućava elektronski sukladno arhiviranje dokumenata, čime Vam omogućujemo rješenje za upravljanje svim vrstama informacija i dokumenata koje steknemo ili kreiramo u procesu naplate potraživanja.

Nazovite nas još danas na telefonski broj +386 2 555 20 30
ili nam pošaljite poruku na izterjave@prohit.si

Izbornik