Zgodnja telefonska izterjava

Komuniciranje z dolžniki zaupajte strokovnjakom

Zgodnja telefonska izterjava je ključnega pomena. Pomembno je, da začnemo dolžnika vzpodbujati k plačilu takoj po valuti zapadlosti. Na ta način že v zgodnji fazi rešimo formalne razloge, ki vplivajo na neplačilo.
Storitve telefonske izterjave so informacijsko podprte z vgrajeno IP telefonijo, kar nam zagotavlja preglednost nad izvajanjem operaterjev in optimalno izvedbo storitve. Program beleži čas, vsebino pogovora, dogovor o plačilu, skratka kronološki zapis komuniciranja z dolžnikom. Program, preko »to do« liste operaterje obvešča o dolžnikih, ki se ne držijo dogovora. Na osnovi tega obvestila operater ponovno pokliče dolžnika in ga nagovori k plačilu.
0
klici operaterjev na dan
0
pregorelih slušalk letno
0
dogovorjenih obročnih odplačil dnevno
Naši operaterji se nenehno izobražujejo na internih in eksternih seminarjih, kjer nadgrajujejo obstoječe znanje in izboljšujejo komunikacijske veščine. Zavedati se moramo, da je področje izterjave zelo občutljivo področje ter da imamo v glavnem opravka s težavnimi  strankami, ki so se znašle v številnih življenjskih preizkušnjah. Prav zaradi tega moramo biti v komunikaciji z njimi še posebej previdni in prepoznavati njihovo vrsto stiske ter nato z njimi voditi ustrezno obliko komuniciranja.
Zgodnjo telefonsko izterjavo imenujemo tudi “blaga” izterjava, ki deluje po principu ”kdor prvi pride, prvi melje”, saj bo dolžnik plačal najprej tistemu, ki ga na to redno opominja.
Telefonska izterjava predstavlja eno najmočnejših orodij v procesu izterjave, zato delo v našem klicnem centru poteka v dveh izmenah, od 8. ure zjutraj do 19. ure zvečer, s čimer podjetje zagotavlja optimalnost dobljenih kontaktov dolžnikov, kar vpliva na višjo učinkovitost.

Pokličite nas še danes na telefonsko številko 08 200 37 80
ali nam pošljite sporočilo na izterjave@prohit.si

Meni